Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om oss
Uppdrag
Samarbetspartners
Kontakta oss

Samarbetspartners

Vilka är vi som arbetar tillsammans?

Lena Beillon

Med lång erfarenhet av chefs-och ledarskap, samt av systematiskt arbetsmiljöarbete på olika nivåer, och därtill med ett flertal akademiska utbildningar som grund, arbetar jag nu som seniorkonsult och tar gärna kortare uppdrag av olika karaktär. Mina arbetsområden är psykosocialt inriktade arbetsmiljöfrågor, samt  ledarskap- grupp och organisationsutveckling. Allt för att bidra till att utveckla ett hållbart hälsofrämjande arbetsliv på individ- grupp- och organisationsnivå. Jag har ett flertal akademiska kurser inom ledarskap och organisation, beteendevetenskap samt en filosofie magisterexamen i pedagogik. Jag har även en doktorsexamen  i Folkhälsovetenskap, och har författat ett flertal vetenskapliga artiklar och rapporter.

Har genomgått Försvarshögskolans utbildning och är certifierad UGL handledare.

Annika Selstam Grundén

Jag har lång erfarenhet av och stort intresse för psykisk hälsa i arbetslivet. Många års erfarenhet av arbete som kognitiv legitimerad psykoterapeut, psykologisk coach, föreläsare och handledare för både arbetsgrupper, chefer och enskilda medarbetare. Lång erfarenhet av uppdrag inom olika organisationer och verksamheter, företagshälsovård, hälso- och sjukvård, högskola och universitet. Medförfattare till boken Psykologisk coaching- för varaktig förändring utgiven på Natur och Kulturs förlag 2011.

Hans Luthander

Hur man skall få människor att utvecklas?
De kanske behöver lite hjälp på vägen!
Det är min tro. Jag kan hjälpa till.
Hasse Luthander arbetat med ledarskap sedan 1978 i alla dess former. Det vill säga allt från små kustjägargrupper i extrema situationer till grupputveckling av större grupper. Både civilt och militärt. Brinner för ledarskap och tror att människan kan förändra världen. Varit chef på alla nivåer där man använder direkt ledarskap. Arbetat utomlands i ledarskapssituationer i Bosnien, Kosovo, Pakistan, Indien, Finland, Israel och Syrien.
Har arbetat med UGL konceptet sedan 1989
Är certifierad från Försvarshögskolan i  UGL -2016

Birgitta Bengtsson

Jag skapar affärsnytta genom att verka för ett långsiktigt hållbart arbetsliv med människor och organisationer i balans som levererar goda resultat. I arbete med både individ, team och organisation vill jag hjälpa till att frigöra resurser för att leda sig själv, sitt team eller organisation på ett optimalt sätt. Jag ser mig som ett verktyg för utveckling. Att hjälpa människor och grupper att välja sin väg framåt är meningsfullt för mig. Jag är genuint intresserad av att bidra till människors utveckling med resultat.
Bakgrund: Beteendevetare från Uppsala Universitet, 20 års erfarenhet från privata näringslivet med fokus på HR, ledar-, medarbetar- och organisationsutveckling. Diplomerad Coach. Certifierad UGL handledare.

 

Tillsammans

Vi har tillsammans mycket god erfarenhet och kompetens gällande processarbete med chefer och arbetsgrupper.  Vi har alla i tidigare relationer med uppdragsgivare varit högt uppskattade för vår förmåga att skapa tillit och samförstånd i det gemensamma arbetet och därmed stor respekt processens värde.

Vi tror på: 

evidensbaserad verksamhet med pålitliga och robusta arbetsmetoder

att alla människor har en inneboende drivkraft till personlig utveckling och att alla arbetsgrupper har potential till utveckling

öppna och autentiska ledare och medarbetare